QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ

Khám phá một ý tưởng thiết kế và biến nó thành hiện thực của một tác phẩm thêu là niềm đam mê của chúng tôi tại Thêu Bình Minh – cam kết của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp một kỹ năng thêu tinh tế theo tiêu chuẩn chính xác là một kỹ năng chúng tôi đã thành thạo trong ba năm qua.