TEAM BÌNH MINH

Tại Thêu Bình Minh, nhân viên của chúng tôi là trái tim đập cho những gì chúng tôi làm. Có tay nghề cao và từ nhiều nền tảng khác nhau, nhóm của chúng tôi có chung niềm đam mê với đồ nội thất và vải đẹp, cùng nhau làm việc để đảm bảo mọi sản phẩm đều hoàn hảo.