SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ

Tại Thêu Việt, chúng tôi tạo ra những sản phẩm gia truyền của tương lai. Chúng tôi là những đại sứ thương hiệu nhiệt huyết nhất của chính mình và công việc của chúng tôi nói lên tình yêu, sự quan tâm và chuyên môn, kĩ thuật tinh xảo trong mọi sáng tạo của Thêu Việt.