LỊCH SỬ CÔNG TY

Chúng tôi tự hào về lịch sử & thành tựu của mình. Đồng thời, chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện trong tương lai. Cùng nhìn lại những mốc lịch sử đáng nhớ trong câu chuyện về Bình Minh hôm nay.